10 iulie 2009

Magistraţii vor banii
(pentru care au furat şi au minţit)În lumea reală, judecătorii susţin legea. Îi dau întîietate, prin toate mijloacele admise. Judecă. Nu pentru că sînt instruiţi să facă un favor legii ci pentru că sînt primii convinşi de necesitatea ordinii raţionale în viaţa societăţilor. Evident, nu pe gratis. Însă, dincolo de bani, legea e vocaţia şi „superstiţia” lor etico-filozofică nenegociabilă. De aici, din această dedicaţie fundamentală, vin respectul şi severitatea pe care le inspiră magistraţii. Convingerea absolută în suveranitaea legii e la un pas de certitudinea revelată, iar această proximitate aduce statutul aproape sacerdotal al judecătorului.

Asta, în lumea reală. Însă lumea reală acoperă doar o mică parte a realităţii. Societăţile care nu reuşesc sau nu vor să accepte o ordine socială raţională trăiesc, cu mare abilitate şi nesimţire, în afara realităţii. România, cu faimoasele ei căi speciale şi rezolvării „omeneşti”, e un exemplu clasic. Însă obscenitatea magistraţilor nu are egal sau comparaţie. Acest corp de impostori şi parveniţi a crescut, în mare parte, din amoralismul gros al lumii comuniste. Problema e posteritatea lor fecundă şi toxică. Modelul şi-a folosit toată puterea pentru a se prăsi, în sute şi mii de copii recente. Magistratul de tîrlă a creat aşa zisa justiţie română democratică şi a pus, astfel, la punct cel mai dur comando anti-democratic al vremurilor noastre.

Nu e nimic exagerat în aceste cuvinte. Palmaresul magistraturii româneşti are un singur obiectiv şi o singură reuşită: anihilarea oricărei şanse de apariţie a vieţii sociale raţionale. Mai aplicat: stîrpirea oricărei şanse de egalitate în drepturi. După 20 de ani de cinism şi abuz, rezultatul e spectaculos. Magistraţii au dat românilor toate acele certitudini resemnate din care se compune abandonul şi au recomandat tutror perfecţionarea reptiliană în artele vicleniei, înşelăciunii şi cuvîntului fără valoare.
În 20 de ani de mascaradă şi băşcălie savantă, aceşti depravaţi au blocat toate soluţiile periculoase pentru casta slinoasă pe care o apără şi n-au emis nici o sentinţă definitivă împotriva activului de Partid şi a corpului de ofiţeri ai Securităţii. Nici una. Mai departe: nici o sentinţă definitivă împotriva corpului de delapidatori ai statului care se alintă astăzi sub titulatura de mare burghezie, capitalişti, magnaţi, mega-oameni de afaceri. La asta se reduce rolul magistratului român inventat după 1989. La 20 de ani de protecţie totală a faunei oficiale comuniste şi la camuflarea legală a trupei care a preluat monopolul economic al relaţiilor cu statul, transformîndu-l în multiplicator de averi şi imperii. În contrapartidă, magistraţii au cîștigat rangul de slugi credincioase şi privilegii sfruntate. În mare parte, privilegiile au fost dictate şi aprobate de chiar magistraţi. Acest mod de a face din Drept o felie sau un pot la o masă de joc măsluită, e practic, recompensa aşezată în blid de stăpînirea recunoscătoare. Ion Iliescu şi PSD sînt taţii acestui sistem umilitor şi poartă răspunderea celei mai nenorocite crime, între crimele care desfigurează o societate pe durate istorice.

Obrăznicia şi huzurul au îmbătat zdravăn această clasă-rebut. De unde altundeva insolenţa cu care magistraţii îndrăznesc să anunţe că refuză să mai susţină legea în instanţe şi că vor boicota alegerile prezidenţiale? Magistraţii nu intră în logica sindicală. Şi chiar dacă ar intra, cererile lor nu sînt revendicări, ci şantaj. Diferenţa între magistraţi şi recuperatorii pe care magistarţii ar trebui să-i judece e aproape nulă. Chestie de vestimentaţie. Magistraţii cer re-instalarea unui spor de salariu. Un spor de? Un spor de 50%. În cuprinsul lumii cunoscute, aşa ceva nu s-a pomenit. Includ aici mîndra magistratură din Togo şi din statele vecine. Un spor e, de cînd s-au inventat sporurile, un procent modest din salariu, nu un pretext care asigură o jumătate de salariu în plus. Apropos, toată discuţia se reduce la un enunţ elementar: nu sînt bani! Şi oricum banii bugetului de stat vin de undeva de foarte departe de magistraţi. De la duşmanul lor direct şi de la cea mai persecutată zonă de viaţă economică românească: din sectorul privat. Cît şi ce avem, vine din creaţia de vlaori şi capital a sectorului privat (a nu se confunda cu megasubvenţionaţii Patriciu, Voiculescu şi Vîntu). Drept răsplată, sectorul privat aproape că deţine monopolul şomajului în România. Criza nu atinge sacrul sector bugetar şi în nici un caz n-are ce căuta prin salariile enorme ale magitraţilor. E instructiv şi vomitiv de aflat că magistraţii au minţi fragile şi, din acest motiv, ei şi celulele lor nervoase sînt apărate de „sporul de antenă„. După program şi după atîta iradiaţie de antenă, magistraţii se odihnesc în case cu chirie plătită de stat ( magistratul alege casa, statul scoate banii - fără limită sau plafon)

Sporul de 50% pe care magistraţii şi l-au acordat singuri e menit să-i ferească pe cloroticii noştri magistraţi de uzura „neuropsihică”. Evident, cînd au început studiile de drept, magistraţii noştri şi-au imaginat că îşi vor petrece timpul în instanţe, studiind mersul acului prin gherghef sau discutînd probleme de horticultură. Apoi, a venit surpiza: viaţa de magistrat e viaţă de magistrat! Adică e exact ce trebuie să fie. Sînt premiabili magistraţii pentru că au descoperit că trebuie să facă muncă de magistrat? Şi mai departe: trebuie statul să acorde sporuri de 50% pompierilor pentru că sînt pompieri şi mecanicilor pentru că sînt mecanici?

Da, statul trebuie neapărat să se îngrijească de soarta bieţilor magistraţi surmenaţi, mai mult de surpiză decît de regimul de muncă. Cu toţii ar trebui anunţaţi că sesizarea lor e corectă, că statul înţelege să-i scoată dintr-o meserie pe care n-o suportă şi să îi aşeze în zone de muncă fără risc şi uzură: tăbăcării, măturat stradal şi cursuri rapide de liftieri. Cu sporurile de rigoare.
Oricum magistraţii noştri au făcut un pas mare spre altă meserie: politica. Magistraţii au votat deja. Anunţînd că vor boicota alegerile prezidenţiale, judecătorii refuză să repecte legea dar, mai important, fac un gest de adeziune politică. Dezbaterile din CSM spun totul: cîteva din figurile de precupeţe şi instalatori prezente la discuţiile cu Ministrul Justiţiei au ţinut să anunţe că magistraţii sînt trataţi inadmisibil de Guvernul şi de Preşedintele României. Aşa e! Primul Ministru Emil Boc şi Preşedintele Traian Băsescu au fost aleşi pentru a împărţi bani, în primul rînd magistraţilor. Dat fiind că ambii demnitari nu se conformează, magistraţii au tot dreptul să reacţioneze: nu ne daţi? Vă distrugem la alegeri! Oricum, ştiţi că sîntem ai PSD-ului. Acum o vom dovedi!

36 de comentarii:

 1. Apropo de legi am semnalat deja la AvP. E ceva mărunt, dar relevant:
  Stimate domnule Ionel OPREA - Adjunct al Avocatului Poporului

  Anomalia pe care o semnalez de data aceasta, se află în valoarea taxelor consulare. La capitolul Servicii diverse, sunt listate (în Euro):
  1) Inregistrarea cererii pentru redobandirea cetateniei romane 60.
  2) Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia romana 600.
  Observaţi desigur, raportul de 10 la 1.

  Întrebări: De ce este mai scumpă renunţarea la cetăţenie, decît (re)dobîndirea ei? Care poate fi raţiunea înzecirii unei taxe?

  Ambele operaţii angajează riguros, aceleaşi costuri, chiar dacă sensurile sunt opuse. Chiar şi costurile de publicitate sunt aceleaşi. Un nume pe o listă din MO. Aşadar, nu este o problemă de diferenţă de costuri.

  Dacă ar fi să analizăm modul de dobîndire a cetăţeniei, doar naturalizarea persoanei majore este un act de voinţă. Renunţarea la cetăţenie, prin natura ei, este un act unilateral de voinţă. În lumina principiului echităţii, ar fi de bun simţ ca tariful la renunţarea la cetăţenie, la rîndul ei un act de voinţă, să fie egal cu cel perceput la (re)dobîndirea ei.

  Se poate susţine că suprataxarea prilejuită de renunţarea la cetăţenie are rol preventiv, de descurajare a jocului: "uite cetăţenia nu-i cetăţenia". Hm! Prevenţia se poate face mult mai raţional prin suprataxarea REnaturalizării. Cu alte cuvinte, într-o atare situaţie, inversarea raportului, în sensul suprataxării REnaturalizării ar fi raţională. (v. mai jos)

  Suprataxarea renunţării la cetăţenie poate fi considerată contravenţie. Este contravenţie exercitarea unui drept fundamental, ce prin definiţie nu poate fi îngrădit decît în condiţiile Art. 53 (CR)? Nu. Aşadar, o atare interpretare face neconstituţională îngrădirea exercitării dreptului prin suprataxarea lui.

  Cetăţenia poate fi considerată obligaţie cetăţenească? Nu. Calitatea de cetăţean atrage ŞI obligaţii cetăţeneşti, dar dreptul la cetăţenie este un drept fundamental, ce-i conferă titularului inclusiv dreptul de a renunţa la acel drept. De ce să condiţionăm pecuniar renunţarea la un drept, mai aspru decît dobîndirea aceluiaşi drept? Putem însă sancţiona demersul în sensul REdobîndirii dreptului, ceea ce se leagă bine de principiul prin care, în registrul penal, de pildă, se măreşte pedeapsa la recidivă. Din acest punct de vedere, nu am nicio obieţie dacă s-ar suprataxa renaturalizarea.

  Renunţarea la cetăţenie poate fi tratată ca un act de trădare. Dar trădarea nu se pedepseşte decît penal, şi numai în urma unui proces penal. Aşadar, cade şi interpretarea extremă.

  Stimate domnule Ionel OPREA, ţinînd seama de interpretările expuse mai sus, am ajuns la concluzia că suprataxarea renunţării la cetăţenie este rodul unui proces iraţional. Legiuitorul pare să fi întocmit normele de aplicare în mod arbitrar, ca rezultat al unui afect, iar nu al raţiunii, ceea ce contravine principiilor statului de drept. Prin suprataxarea renunţării la cetăţenia română, legiuitorul vădeşte un comportament de neam prost, din categoria celor care, cînd sunt părăsiţi de muiere, se răcoresc trăgîndu-i şi două zmetii.

  În consecinţă, vă rog să iniţiaţi demersurile necesare pentru ca legiuitorul să-şi spele obrazul, aducînd corecţia necesară. Sunt conştient că NU am dreptul constituţional de a cere modificarea valorii unei taxe, dar pot atrage atenţia asupra încălcării unui drept prin dimensionarea exagerată a taxei, în relaţie cu aceeaşi taxă, dar de sens contrar. Vă rog să observaţi că nu aduc nicio obiecţie în legătură cu valoarea absolută a taxei. Ea poate fi menţinută la valoarea actuală, poate fi scăzută, nu are importanţă pînă la ce limită. Poate chiar (de ce nu?) crescută. Nu aceasta este problema mea. Ceea ce doresc este ca taxa, în ambele sensuri, să fie riguros egală cu ea însăşi, şi să reflecte principiul echităţii ce guvernează legile unui stat ce se consideră stat de drept.

  Vă mulţumesc.

  RăspundețiȘtergere
 2. Traiane gindesti corect si ai dreptate.
  EBA a luat si ea ne justificat din banii ministrului tineretului se pare si este colega cu dumneata.
  Traiti intr-o mare minciuna, ca si cei "sfinti" de linga dumneata fura.

  RăspundețiȘtergere
 3. TRU ,lasa-ne..Ia spune,retributiile europarlamentarilor nu ti se par maricele si nemeritate..?Ia cedeaza-le matalutza sarantocilor daca vrei sa convingi una lume lumpenproletara ca ai facut basici pe limba asa,de dragul jocului ielelor ,nu pentru un pumn de euroi..

  RăspundețiȘtergere
 4. Buna seara ,domnule Ungureanu.
  Nu cred ca se mai poate adauga ceva, pe langa ceea ce ati scris ,despre magistrati si pretentiile lor salariale nesimtite decat un singur lucru si anume ca la mult discutata si dezbatuta lege a salarizarii unice in domeniul bugetar aceeasi "casta" a magistratilor a facut mult zgomot si s-a impotrivit pentru a fi pusa pe aceeasi treapta cu alte categorii sociale precum profesorii ,medicii (de exemplu).
  Adica ei sunt mult deasupra tuturor si nu poate exista semnul egalitatii intre ei si alte categorii tot cu studii superioare ca si ale lor .
  Dar cu ce este mai importanta munca unui magistrat decat cu munca -sa zicem- unui profesor ?Fiecare munca ,profesie isi are importanta ei ,problemele ,dificultatile si riscurile ei pe care cei care o aleg ar trebui sa si le asume si nu numai la bine .
  "Anonima Necunoscuta"

  RăspundețiȘtergere
 5. Am ascultat si citit tableta din 10 iulie despre
  "Anglia la bloc".
  Despre stirea privind incendiul dintr-un bloc din Londra am mai auzit ieri seara pe PRO TV dar foarte sumar.
  Spuneti ca "..in Anglia ,blocurile n-au fost niciodata la ele acasa."
  Dar in Romania ,inainte de '47 exista vre o (nu mai stiu cum este corect sa scriu corect legat sau dezlegat :vre un ,vre o ,nici un ,nici o)traditie privind constructia de blocuri cu 10-15 etaje si cate 4-5 scari de bloc?
  Cu siguranta ,nu.Dar au venit comunistii si al lor regim "cu grija fata de om" si au inceput constructiile de blocuri(nu numai)in care au fost bagati toti cei ce au devenit "clasa muncitoare " si nu numai .Blocuri care mai pot fi locuite decent dar si blocuri improprii unui trai decent si care sa reprezinte un spatiu intim,privat respectiv apartamentele confort II si chiar confort III,garsoniere de acelasi confort (?) II si III (nu-mi imaginez cum poate sa arate asa ceva la numitul confort III si nici nu fac efortul in sensul asta).
  Pentru ca persoanele importante ale regimului comunist nici vorba sa cunoasca acest "confort",ele s-au "mutat"direct in casele ,vilele pe care le-au construit altii("dusmanii poporului")din care au fost dati afara (de multe ori in miez de noapte si doar cu ce aveau pe ei)proprietarii acelor case si din care nu vor sa iasa nici in prezent fiind"ajutati" in sensul asta de asa zisa lege initiata de Voiculescu.
  "Anonima Necunoscuta"

  RăspundețiȘtergere
 6. Se pare ca "ultima moda" printre asa zisele vedete sau poate chiar vedete (depinde de cum vede fiecare lucrurile si dupa care criterii ,daca exista)este aceea de a scrie(?) cate ceva ,de obicei,cate o carte(?).
  Asa se face ca ,tot ieri seara ,am aflat ,accidental ,ca Loredana sau Lori(nu stiu daca se scrie cu i sau cu y)a scos deja(?)o carte pe care a si lansat-o si a fost chiar surprinsa(?) in timp ce dadea diverse dedicatii pe cartile(ei) care se vindeau(?).
  Titlul cartii(?):"Sexting" .Nu stiu ce se intampla (probabil ca eu am oarece probleme) dar in astfel de situatii am de cele mai multe ori unele dileme (poate ca imi pun prea multe inrtebari si n-ar trebui ):de ce si de unde un astfel de titlu? Bun ,am inteles prima parte a titlului adica "Sex"-ul ca sexul dar "ting"? Ultimile patru litere presupun ca reprezinta un sufix care adaugat la primul cuvant formeaza un altul, dar ce ?
  Pot pentru ca sa spun ca titlul cartii este scris adanc?Ba nu-i adanc de loc ,ati putea sa-mi replicati si atunci cred ca totul e foarte simplu:astept volumul II.
  Dar nu este singura care scoate carti asa cum mai apare un nou model de frigider sau de aspirator ;inaintea ei a fost Mihaela Radulescu si nu demult anunta ca mai urmeaza sa scoata inca o carte (oare cine le scrie asa numitele carti?)dar si actori precum Oana Pellea ,Florin Piersic jr.care isi scriu memoriile (mai mult sau mai putin inventate)sau altii care tiparesc diverse carti cu retete culinare .
  Oare chiar exista interes sau curiozitate pentru asa ceva iar interesul celor din situatiile mentionate este clar (cred eu )de a face bani si nu "de amorul artei "si daca se mai si vand este si mai bine?
  "Anonima Necunoscuta"

  RăspundețiȘtergere
 7. Indubitabil, asistam in Romania la o noua mineriada:
  Inceputa de presa si continuata de magistrati.
  Sa vedem cine se va mai alatura acesteia pana la alegerile prezidentiale.
  Este:
  "Mineriada Presei si a Magistratilor impotriva poporului roman".
  A cata mineriada din istoria de 20 de ani de la revolutie? A patra sau a cincea?
  Daca incercam sa spunem ceva raspunsul este:
  Nu va place? Atunci plecati din tara !
  Nu va place ce vedeti la TV ?-schimbati canalul.Pe ce canal sa sa uitam? Din nou la bulgari?Sau la Animal Planet&Discovery-sunt tot canale straine .Nu ne mai putem uita la canale romanesti!
  Nu va place sistemul juridic din Romania?
  Nu va ramane decat sa mergeti in alta tara!
  Romanii sunt pur si simplu alungati din tara lor !
  Cu premeditare!

  RăspundețiȘtergere
 8. Nu va speriati de ora comentariului.Nu sunt acasa

  RăspundețiȘtergere
 9. buna analiza. pentru estetica, recomand totusi spell-check sau angajat corector freelance, student la filologie muritor de foame.

  si acum, dupa ce ati formulat bine problema, care e solutia dumneavoastra? ca m-am cam saturat de indignari si lamentatii sterile, iar acum aveti un partid in spate care se pretinde "la putere" intr-o "mare coalitie" care "lucreaza pentru binele poporului".

  cu speranta,
  un anonim care v-a votat

  RăspundețiȘtergere
 10. Obama: femeia bate criza!
  http://vinca-vestea-neamt.blogspot.com/2009/07/obama-femeia-bate-criza.html

  RăspundețiȘtergere
 11. Publicitate

  Sătul de umilinţele la care te supun autorităţile statului român? Sătul de timpul pierdut pe la consulat? Sătul de cele 6 luni de aşteptare pînă cînd noul paşaport ţi se eliberează? Nimic mai simplu! Îţi poţi comanda un paşaport fals!

  Suntem un grup de haiducie organizată, format dintr-un singur membru. Îţi stăm la dispoziţie cu servicii de falsifiări acte, la preţuri ce sfidează concurenţa. Paşapoartele noastre sunt superioare celor emise de stat, din următoarele considerente.
  1) Eliberare rapidă. În loc să aştepţi 4-6 luni pînă primeşti un paşaport CRDS, îl poţi comada prin mail şi-l primeşti prin poştă, în maximum 2 săptămîni.
  2) Preţuri mici. Dacă socotim că, pentru shimbarea unui paşaport expirat trebuie să mergi de trei ori la cel mai apropiat consulat, uneori şi 1000 Km pe sens, iar pentru asta trebuie să te învoieşti cel puţin 3 zile de la serviciu, noi putem rezolva totul la numai o treime din cost.
  3) Sunt ecologice, şi respectă prevederile ISO 14001, precum şi pe cele ale Tratatului de la Kyoto. În loc să arzi 360L de benzină (exprimată în iso-octan convenţional) în cele trei drumuri dus-întors pînă la consulat, ceea ce produce circa 1 tonă de dioxid de carbon, poţi salva Planeta comandînd simplu, elegat şi discret, un paşaport fals.
  4) Buy one, get two este politica noastră de vînzări. Astfel, paşaportul partenerului tău de viaţă va fi livrat gratis.

  Detalii la: http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e94153149

  RăspundețiȘtergere
 12. Transformarea dvs din ziarist in activist e radicala, toti sunt rai in afara partidului si a tatucului care v-au adoptat. Inteleg ce vreti sa transmiteti, ca magistratii formeaza o noua categorie de dusmani ai poporului. N-ar fi nimerit sa chemam niscaiva portocalii echipati in mineri sa le dea un pic la scafarlie?

  RăspundețiȘtergere
 13. Magistraţii sunt "over-paid" pentru că fac parte din APARATUL REPRESIV conceput de comunişti...

  La fel ca şi Poliţia şi Armata. Ca să nu mai vorbim de Secu...

  http://akdor.wordpress.com/

  RăspundețiȘtergere
 14. A sosit răspunsul de la AvP. Cică nu-i de competenţa lui reglarea taxelor consulare, ci a Parlamentului. Am trimis deja materialul pe adresa deputatului Sever Voinescu. Aştept să se repare anomalia, apoi renunţ la cetăţenie, dacă statul va continua să mă ignore. Termen: ianuarie 2010.

  RăspundețiȘtergere
 15. Apropo de deputaţii PD-L, i-am trimis domnului Voinescu duplicate după mai toate scrisorile trimise de mine altor autorităţi ale statului în urma incidentului Tokio, şi a căror rezolvare va cere şi modificări legislative. Nu am primit nicio confirmare de primire. Niciuna. A! Doar la un mail în care îl atenţionam în chestiuni marginale, de altă natură, şi fără legătură cu incidentul Tokio. Încep să mă îndoiesc de buna credinţă a domnului Voinescu. Domnule Ungureanu, dacă-l întîlniţi, vă rog faceţi-i educaţia primară. Se pare, are goluri. Spuneţi-i vă rog că e o chestiune elementară să dea un semn. O literă. Măcar un futu-te-n cur, dar nu să mă ignore.

  RăspundețiȘtergere
 16. Marius,
  Nu te enerva .
  Suntem alaturi de tine.Stim toti ceea ce simti
  Se vor rezolva lucrurile.Incearca sa ai rabdare.

  RăspundețiȘtergere
 17. Mulţumesc, DesVes. Nu mă enervez, ci civilizez. :)

  RăspundețiȘtergere
 18. Corect
  Super raspuns :).
  Problema de civilizatie sociala

  RăspundețiȘtergere
 19. Răspuns către AvP:

  Stimate domnule Ionel OPREA - Adjunct al Avocatului Poporului

  Vă mulţumesc pentru răspunsul prompt la sesizarea înregistrată cu numărul 6508/2009.
  Totuşi, vă rog să observaţi că, la art.13 din legea 198/2008, invocată de dumneavoastră, (citez): "Cuantumul taxelor consulare prevazute in anexa poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si finantelor. " (am încheiat citatul). Aşadar, ajustarea cuantumului nu ţine decît indirect de Legislativ. Ca să o spun mai clar, iniţierea modificării propriu-zise a cuantumului taxei ţine de Executiv. Ajustarea poate fi ulterior aprobată de Legislativ.
  Cu riscul de a vă răni, afirm următoarele: dacă instituţia pe care, cu onoare o reprezentaţi, nu poate interveni nici măcar la nivel de ministru, pentru îndreptarea nedreptăţilor, încep să cred că ea nu reprezintă poporul în raport cu Statul, ci viceversa. Vă rog, şi, m-aş bucura să mă puteţi contrazice.
  Vă mulţumesc.


  Cu stimă,

  RăspundețiȘtergere
 20. Mă bătea gîndul să-mi ard paşaportul undeva în public. Dar e de prost gust şi cam prea stîngist. Am ales o cale prin care pot afla valoarea reală a ceva pe care statul român, (emitentul) nu dă doi bani.

  Paşaportul e expirat din 2001. În funcţie de cerere, îl scot la bătaie şi pe cel expirat anul trecut. Vă băgaţi? :)

  http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e90144372

  Startul e la 1 yen. Listat 3×5zile. Am fixat şi un preţ de adjudecare ascuns. Cu alte cuvinte, dacă la sfîrşitul ciclului de 5 zile nu bagă nimeni preţul minimal fixat de mine, produsul se relistează automat, iar potul se goleşte.

  Pe 19 iulie, la ora 11:53 (orea României) va fi ultima strigare din prima fază. Preţul final se va stabili pe 29 iulie la aceeaşi oră. Între timp, notez valorile la sfîrşitul fiecărei etape şi fac o medie. Dacă, prin absurd, pînă la epuizarea procedurii, bagă careva o sumă peste valoarea minimală, paşaportul se adjudecă şi va trebui să-l vînd. :)

  RăspundețiȘtergere
 21. Victor Ciutacu il vede, din toamna, tot pe Traian Basescu presedinte

  Tonomatul Ciutacu – 10 raspunsuri
  http://vinca-vestea-neamt.blogspot.com/2009/07/tonomatul-ciutacu-10-raspunsuri.html

  RăspundețiȘtergere
 22. Daniel, nu e de mirare. Din fericire, unul ca Ciutacu e programabil. Ca orice maşinărie. Nu înseamnă că ar fi şi onorabil.

  RăspundețiȘtergere
 23. mie mi-ar fi rusine sa ma numesc jurnalist intependent atata timp cat cant ode tatucului suprem...
  va doresc doar atat....la sapa de lemn sa ajungeto voi si clica voastra...pnl nu a fost bun ...ca NU murea lumea de foame...pd-l e bun ca fura ...psd e bun ca fura...sa va fie rusine sa-ti fie rusine TRU desi nu cred ca stii ce e aia..cati bani ai in buzunar..aaaaaaaa probabil ai limba moale....

  RăspundețiȘtergere
 24. @amonimu de deasupra

  Cum adică penele n-a fost bun?? A fost foarte bun că altfel nu-l ţinea PSD la guvernare 4 ani.

  Mulţumim PNL că n-am murit de foame în timpul guvernării "voastre" de un umor nebun. Urmările se văd astăzi în România mioritică: în învăţămînt, în justiţie, în presă, în buzunare.

  Tovarăşe Crin, tot înainte! :)

  RăspundețiȘtergere
 25. Prefer umorul nebun de ieri decat omorul dement de azi, filadel. E absurd sa reincalzesti la nesfarsit ciorba vechii mosteniri, dar si mai absurd e sa crezi in bazaconia asta. Cat il priveste pe Crin Antonescu, nu cred s-aveti voi, portocaliii basescieni, privilegul de a-i fi tovarasi. Tovarasia incumba ganduri bune de ambele parti, sinceritate, solidaritate si mana intinsa la nevoie. Nu duplicitate, nu pumnale pe la spate, nu ,,muma pentru unii, ciuma pentru altii''. Crezi, filadel, ca toti, chiar toti, suntem prosti? N-or fi, ei, cei din PNL liberali suta la suta, dar asta nu va da dreptul sa doriti distrugerea acestui partid si eradicarea liberalismului din Romania. Incerc sa va inteleg, dar nu reusesc: de unde ati acumulat atat ura impotriva liberalilor? Doar pentru ca Tariceanu n-a acceptat sa fie carpa de sters pe jos, asa cum accepta atatia si atatia dintre ,,ai vostri''?

  RăspundețiȘtergere
 26. La noi aproape totul e pe dos, cu josul in sus...

  RăspundețiȘtergere
 27. Liberalii au fost niste sulfe permanent. Vor fugi ca dracu' de tamaie de viitoarele anticipate, cand nu vor mai intra redistribuiti, ca mai an...

  RăspundețiȘtergere
 28. Anonimus
  amăgeşte-te mai departe. Repetă formula magică, incantaţia, de cîte ori poţi pe zi şi astfel vei reuşi să faci din PNL un partid liberal. Naţional nu.
  Sînt convins că eşti de bună credinţă dacă crezi în liberalism atît doar că te înşeală aparenţele. Mai mult decît atît nu pot să accept cu zîmbetul pe figură intruziunea rusească. Sînt sigur că nu aştepţi dovezi.

  RăspundețiȘtergere
 29. Stimate TRU
  Sunt un admirator entuziast al articolelor scrise de dvs indiferent de domeniu abordat.Retorica si logica exceptionala ridica substantial standardul jurnalismului autohton.V-as sugera sa dedicati subiectele dvs si erorilor presedintelui si partidului sau in ideea ca au si ei nevoie de critici inteligente.Ati atenua comentariile grosolane si istericoidale care inflameaza blogul !
  Cu simpatie perpetua.Anonimul din multime

  RăspundețiȘtergere
 30. Traiane, ai putea sa-l intrebi pe colegul tau Valeriu Stoica despre salariile magistratilor. Si despre cine a introdus sporul de 50%. Si care au fost motivele pentru care, cind se punea problema intrarii Romaniei in UE, salariile magistratilor erau la nivelul ajutorilor de aprozari. Prietenul Stoica iti va spune cum a incercat el sa ridice aceste salarii la un nivel nerusinos. Si cum a venit ulterior Rodica Stanoiu pentru a anula toate aceste sporuri salariale. Salariile magistratilor sunt inca rusinos de mici. Rationamentul tau, Traiane, aduce a infierare proletara. Cita minie...

  RăspundețiȘtergere
 31. Tot ce spune TRU despre magistrati este adevarat !
  Numai ca magistratii sunt condusi din umbra de servicii, deci de Basescu !

  RăspundețiȘtergere
 32. In rest daca ar fi sa ma iau dupa acea intrebare :
  - Cum gaseste un cioban , o oaie in varful muntelui?, as spune si eu ca-l inteleg si-l gasesc acceptabil pe politicianul portocaliu, dar putin cam TRUluliu....

  RăspundețiȘtergere
 33. justitie? in romania? nu ma pot opri din ras....

  RăspundețiȘtergere
 34. Da' e moral ca stapinul tau sa-si trimita fiica in PE in stilul asta? E moral ca stapinul tau sa-si trimita pupincuristul favorit in PE pentru elogiile lui? Sictir, mi-e scirba..

  RăspundețiȘtergere
 35. Domnule TRU, ca si jurnalist de meserie ar trebui sa promovati limba romana ca si suport pentru ideile dumneavoatra in primul rand, apoi sa sustineti ceea ce doriti sau numai sunteti jurnalist?

  RăspundețiȘtergere
 36. comunismul nu e pt prosti - de unde rezulta ca voi tre' sa fiti astfel

  RăspundețiȘtergere